SST Teknoloji olarak partner anlayışı çerçevesinde size aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Yeni Müşteri Kazanımı (Acquisition)
  • Müşteri Bağlılık Yönetimi (Retention)
  • Müşteri Geri Kazanım Programları (Churn)
  • Katma Değerli Hizmetler (VAS)

SKısacası SST Teknoloji olarak markanızı, markamız gibi benimsiyor ve çeşitli alanlarda markanızı daha üst seviyelere taşımaya yardımcı oluyoruz.